MZG advies & management gezondheidszorg (kortweg MZG) biedt organisaties ondersteuning via:

 • projectmanagement
  Opzetten en aansturen van ontwikkel- en implementatieprojecten. Aanpak op maat, gericht op resultaat met draagvlak.
 • interim management
  Tijdelijk leidinggeven aan afdelingen of organisaties. Ter overbrugging tot een vacature is vervuld of om een verandering door te voeren.
 • coaching en begeleiding
  Mensen bewust maken van hun eigen vermogens, kwaliteiten en talenten en ze deze laten gebruiken in de praktijk.
 • strategische plannen
  Opstellen van plannen gebaseerd op een analyse van sterktes en zwaktes van de organisatie en van de veranderende omgeving. Op basis daarvan beschrijven van doelstellingen voor de komende jaren.
 • productontwikkeling
  Met inhoudsdeskundigen van gedachten wisselen over nieuwe vormen van zorg. Meedenken over inhoudelijke problemen of uitdagingen. Met als resultaat een concrete notitie op basis waarvan een volgende stap gezet kan worden.

MZG is actief in de gehele breedte van de gezondheidszorg (verzorging en verpleging, ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en overheden).