• Projectleider ontwikkelen zorgpad extramurale behandeling Duin-en Bollenstreek
 • Programmasecretaris palliatieve zorg ZonMw
 • Penvoerder strategisch opleidingsplan Amphia Ziekenhuis Breda
 • Strategisch communicatieadviseur ZonMw
 • Procesbegeleider herpositionering VraagWijzers Rotterdam
 • Ondersteuner van bestuur en werkgroep van woonzorgcentra in de Duin- en Bollenstreek
 • Projectleider kwaliteit VraagWijzers Rotterdam
 • Interim leidinggevende planning, servicepunt en administratie bij Thuiszorg Rotterdam
 • Projectleider 'Passende zorg voor LVG-cliënten in Zuid-Holland' 
 • Opzet en uitvoering van een cliënttevredenheidsonderzoek inclusief opstellen rapportage en aanbevelingen voor verbetering - evaluatie project 'Uniqare' 
 • Verkenning samenwerkingsmogelijkheden
 • Evaluatieonderzoek Zorgloket Gehandicapten Haaglanden
 • Mede-auteur van ‘Resultaatgericht werken in de regio’
 • Projectleider traject intensivering samenwerking
 • Projectleider wonen, zorg en welzijn
 • Beleidsontwikkeling en advisering rond de opzet van een Intensieve herstelafdeling
 • Opstellen plan van aanpak rond 'kwaliteit en marktwerking'
 • Opstellen plan van aanpak rond het opstellen van een Wmo-bestendig productenboek
 • Advisering en ondersteuning traject 'van ambitie naar prestatie'
 • Beleidsontwikkeling en advisering rond de opzet van een Kortverblijfunit CVA
 • Organiseren van twee symposia 'Ondernemen in de zorg' 
 • Organiseren van diverse stakeholdersbijeenkomsten