• Projectleider 'Passende zorg voor LVG-cliënten in Zuid-Holland' 
  • Opzet en uitvoering van een cliënttevredenheidsonderzoek inclusief opstellen rapportage en aanbevelingen voor verbetering - evaluatie project 'Uniqare' 
  • Verkenning samenwerkingsmogelijkheden
  • Evaluatieonderzoek Zorgloket Gehandicapten Haaglanden
  • Mede-auteur van ‘Resultaatgericht werken in de regio’