• Projectleider ontwikkelen zorgpad extramurale behandeling Duin-en Bollenstreek
  • Programmasecretaris palliatieve zorg ZonMw
  • Penvoerder strategisch opleidingsplan Amphia Ziekenhuis Breda
  • Strategisch communicatieadviseur ZonMw
  • Procesbegeleider herpositionering VraagWijzers Rotterdam
  • Ondersteuner van bestuur en werkgroep van woonzorgcentra in de Duin- en Bollenstreek
  • Projectleider kwaliteit VraagWijzers Rotterdam
  • Interim leidinggevende planning, servicepunt en administratie bij Thuiszorg Rotterdam