• Beleidsontwikkeling en advisering rond de opzet van een Intensieve herstelafdeling
  • Opstellen plan van aanpak rond 'kwaliteit en marktwerking'
  • Opstellen plan van aanpak rond het opstellen van een Wmo-bestendig productenboek
  • Advisering en ondersteuning traject 'van ambitie naar prestatie'
  • Beleidsontwikkeling en advisering rond de opzet van een Kortverblijfunit CVA