• Organiseren van twee symposia 'Ondernemen in de zorg' 
  • Organiseren van diverse stakeholdersbijeenkomsten